måndag 23 januari 2012

Bästa svenska album 1974-2011

Här följer en sammanfattning av mina svenska favoritalbum 1974-2011.

Det är flest album av Lars Winnerbäck (6). Därefter Dan Hylander (5), Perssons Pack (5), Ulf Lundell (4), Wilmer X (4), Nilla Nielsen (3), Sator (2), Björn Afzelius (2), Kal P Dal (2), Sinn Fenn (1), Tekla (1), Sinners (1), Ebba Grön (1) och Nationalteatern (1).

2011 Dan Hylander & Orkester Den försenade mannen
2010 Nilla Nielsen Higher ground
2009 Perssons Pack Öster om heden
2008 Nilla Nielsen Shellshocked
2007 Lars Winnerbäck Daugava
2006 Sator Basement noise
2005 Ulf Lundell Högtryck
2004 Nilla Nielsen Redemption sky
2003 Lars Winnerbäck Söndermarken
2002 Ulf Lundell Club Zebra
2001 Lars Winnerbäck Singel
2000 Wilmer X Silver
1999 Lars Winnerbäck Kom
1998 Lars Winnerbäck Med solen i ögonen
1997 Lars Winnerbäck Rusningstrafik
1996 Sinn Fenn Usling
1995 Perssons Pack Sekunder i Sverige
1994 Tekla Tekla
1993 Perssons Pack Längre bortom bergen
1992 Sator Headquake
1991 Perssons Pack Äkta hjärtan
1990 Sinners Piecebypiece
1989 Perssons Pack Kärlek och dynamit
1988 Wilmer X Teknikens under
1987 Björn Afzelius Riddarna kring runda bordet
1986 Wilmer X Tungt vatten
1985 Wilmer X Under hot
1984 Dan Hylander Om änglar o sjakaler
1983 Dan Hylander Calypso
1982 Dan Hylander Bella notte
1981 Dan Hylander September
1980 Ulf Lundell Längre inåt landet
1979 Ebba Grön We’re only in it for the drugs
1978 Kal P Dal Gräd ente fassan
1977 Kal P Dal Till mossan
1976 Björn Afzelius För kung och fosterland
1975 Ulf Lundell Vargmåne
-1974 Nationalteatern Livet är en fest

Inga kommentarer: